Primarne oznake

Datum:

04/12/2022 - 17:00

 

Limena glazba Uzlop poziva 4. decembra na Koncert u adventu u seosku farsku crikvu. Nastupat će uz glavnu grupu i narašćaj društva "Limene race".

 

Početak: 17:00

Kade: Farska crikva, Uzlop