Primarne oznake

Datum:

26/11/2022 - 17:00

 

U Kemlji pozivaju 26. novembra na Dan Barbarev u kulturni dom Kemlje.

 

Početak: 17:00

Kade: Kulturni dom, Kemlja