Primarne oznake

Datum:

08/10/2022 - 18:00

 

Pjevački zbor i Tamburica Nova Gora pozivaju 8. oktobra na jesenski koncert "Gern hobn tuat guat" u farsku crikvu sela. 

Zatim poziva farski tanač na skupnu agapu pred crikvom.

 

Početak: 18:00

Kade: Farska crikva, Nova Gora