Primarne oznake

Datum:

15/08/2022 - 09:00

 

Na svetak 15. augusta, će Folklorna grupa Poljanci oblikovati sv. mašu u Otavi kod kapele sv. Ane.

 

Početak: 09:00

Kade: Kapela sv. Ane, Otava