Primarne oznake

Datum:

31/10/2021 - 16:00 do 01/11/2021 - 23:59

 

U Frakanavi pozivaju na kiritof na drugi način pred Miloradićevom dvoranom: kiritofska zabava (od 16.00), muzika (od
17.00). Pandiljak na Se svete, će biti jur tradicionalno rastakanje zakipljenoga vina.

 

Početak: 16:00

Kade: Pred Miloradićevom dvoranom