Primarne oznake

Datum:

07/10/2021 - 10:00

 

U Pandrofu ćedu se blagosloviti dva novi zvoni.

Svetačno blagoslavljanje će održati u 10:00 ura dopodne na mjestu pred crikvom. Slijedi u 10:30 sveta maša u seoskoj crikvi i agapa. U 12:30 će se onda moć čuti koncert zvonov. Prilikom "100 ljet Gradišće" ćedu zaglušati i zemaljska himna kot i himna gradišćanskih Hrvatov.

 

Kade: mjesto pred crikvom, Pandrof

Početak: 10:00