Primarne oznake

Datum:

13/10/2020 - 18:30

Vincjet (13. oktobar) — Fatimsko svečevanje u crikvi s kanonikom Štefanom Vukićem i sa zborom Hkd-ejci;

utorak, 13. X. (18.30 sveti Očenaši i spovid, 19.00 sv. maša i ophod svićami).