Primarne oznake

Datum:

11/09/2020 - 20:00

ŽELJEZNO (11. septembar) — Muzički FTM-trio (Martin Wagner, Rainer Šumić i Tome Jan­ković) u okviru »Selektion un­plugged« pri koncertu pod vedrim nebom u Selekciji Gradišće (pred dvorcem);

petak, 1. IX. (20.00);

te­ma je Pannobile, ulaz slobodan.