Primarne oznake

Datum:

21/08/2020 - 18:00

KUGA-VELIKI BORIŠTOF —  petak, 21. 18:00 uri do nedilje, 23.VIII. 12:00 uri »Cimbal-djelaonica« (in memoriam Pišti Horváth), (ukupno 12 uri, raspored uri po dogovoru), referent: Robin Szombath; prosimo za prijavu.
U spomen Pištiju Horváthu priredjuju ovu djelaonicu, da bi se upoznali s cim balom, i tako našli veselje i motivaciju za daljnje bavljenje instrumentom.

 

sadržaj:

❖ predstaviti ov jur skoro pozabljen istrument naše regije i susjednih zemalj;
❖ povijest cimbala;
❖ gradnja cimbala;
❖ korišćenje u različni muzički smiri i kultura, u prošlosti i danas;
❖ upoznanje jednostavnimi tehnikami sviranja i kombinacijami zvukov;
❖ pregled o visokom i sridnjem opsegu basa na cimbalu;
❖ skupno „džemanje“ uz različne instrumente
.