Primarne oznake

Datum:

30/11/2019 - 16:30

ČAJTA (30. novembar) — Fol­klorna grupa Stalnost poziva na adventski koncert;

subotu, 30.  XI. (16.30) u farskoj crikvi.