Primarne oznake

Datum:

20/10/2019 - 14:30

 

STINJAKI (20. oktobar) — Pre­dsjedničtvo Hkd-a poziva na Generalnu sjednicu Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

nedilju, 20. okt. 2019. (14.30) u krčmi Grandić (Jeleni)/Stinatzerhof) Glavna ulica 72

Dnevni red:
1. Pozdrav nazočnih
2. Izvješćaji predsjednika, blagaj­nika i kontrolorov
3. Diskusija
4. Odobrenje djelovanja i rasterećenje odbora
5. Odibiranje novoga odbora
6. Eventualnosti