Primarne oznake

Datum:

23/09/2019 - 18:00

GRAC (23. septembar) — Štajerska zemaljska biblioteka Grac u suradnji s Panonskim institutom Pinkovac poziva na dvojezi­čnu prezentaciju knjige »Vjera Biller« pandiljak, 23. IX. (18.00) u Ze­maljskoj bibli­oteki, Kalchberggasse 2;

autor ove studije je prof. Mir­ko Ćurić iz Ðakova (HR), ki je istraživao sudbinu ove 1903. ro­djene i 1940. u Hartheimu kao žrtva od nacionalsocijalisti­čke medicine umorene avangardne slikarice, ka je živila i u Gracu.