Primarne oznake

Datum:

22/09/2019 - 17:00

Hrvatski Jandrof (22. septembar) — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na »F­e­stival zborov«;

nedilju, 22. IX. (17.00); po programu slijedi pro­slava »50 ljet Melodia«.