Primarne oznake

Datum:

09/06/2019 - 17:00

FRAKANAVA (9. juni) — Ko­n­cert na novi orgulja po blagoslov­ljenju obnovljenih orguljov će dati Mario Weber;

nedilju, 9. VI. u 17.00 u crikvi;

potom agapa.