Primarne oznake

Datum:

08/06/2019 - 14:30

HRVATSKI GROB (8. juni) — 30 ljet ansambl Chorvatanka i otvaranje Hrvatske hiže, po tom kulturni program sa sedam grup, završit ćedu navečer uz zabavu s Meteor i Čunovskimi bećari;

subo­tu, 8. VI. (14.30 i 17.00), Ulica Mila Urbana 6 i školski dvor.