Primarne oznake

Datum:

08/12/2018 - 18:00

FILEŽ (8., 16. i 22. decembar) — Advent u Filežu: umjetnine, punč, zakuhano vino i jiliše, po subote (od 18.00) pred crikvom.