Primarne oznake

Datum:

08/12/2018 - 15:00

GIJECA (8. decembar) — Koncert u korist bolnice u Gijeci s Tamburicom „Ivan Vuković“ iz Pandrofa i različnimi solisti;

subotu, 8. XII. (15.00) u dvorcu.