Primarne oznake

Datum:

17/11/2018 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — subotu, 17. 11. (20.00); Četiri bečki muzičari ruskoga porijekla su se našli u ansambl Russian Ge­n­tlemen Club. Georgij Makazaria (Russkaja) jači i svira gitaru, Aljo­ša Biz (Dobrek Bistro) jači i svira violinu, Aleksandar Ševčenko (Klezmer Reloaded) jači i svira harmoniku a Roman Grinberg (Frejlech) jači isto kako i igra klavijaturu. Ruski gentlemeni imaju sa sobom repertoar poznatih i manje poznatih ruskih jačak, punih nostalgije i srčene ćuti.