Primarne oznake

Datum:

20/10/2018 - 19:00

NOVO SELO — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću u suradnji s Hatskim kolom u Novom Selu poziva na 7. Festival klapov u Gradišću;

nastupaju:   Basbaritenori (A-SK), Šara klapa (A), Golubice (H), Pinkovac (A), Ravnica (SK), Pujanke (A), Dičaki (A),   Biseri (H) i Grac (A);

za kulinariku skr­bi Hatsko kolo;

subotu, 20. X. (19.00) u seoskoj dvorani.