Primarne oznake

Datum:

21/07/2018 - 14:00

FRAKANAVA (21. i 22. juli) — 50 ljet SC Frakanava

— subotu, 21. VII. (14.00) utakmica seniorov, turnir hrvatskih ekipov (15.00), od 21.00 zabav s grupom Sandora;

— nedilju, 22. VII. (9.00) sv. maša, svetačni akt (10.00), tombola (14.00), na nogometnom igrališću i u Miloradić-dvorani.