Primarne oznake

Datum:

01/07/2018 - 18:00

KOLJNOF (1. juli) — Hrvat­sko shodišće nedilju 1. VII. tambura­ška sv. maša (18.00) s Hatskim kolom (mag. Branko Kornfeind).