Primarne oznake

Datum:

07/04/2018 - 18:00

NOVA GORA — Kazališna grupa Nova Gora poziva na dvojezičnu komediju »Zdenac mlado­sti« u krčmi Živković/Novaković

- Vazmenu nedilju 1. IV. (18.00)
- Vazmeni pand., 2. IV. (18.00)
- subotu, 7. IV. (18.00)
- subotu, 14. IV. (18.00)