Primarne oznake

Datum:

02/07/2017 - 10:00

KOLJNOF (2. juli) — Hrvatsko shodišće Koljnofskoj Mariji ta­m­buraška sv. maša (10.00) glavni celebrant vlč. Joško Kuzmić, peljač liturgijskoga referata u Hrvat­skoj sekciji Željezanske bišk­upi­je a muzički oblikuju Zelenjaki iz Gerištofa; po maši agapa na crik­venom dvoru;

(18.00) 245. j­u­bilej posvećenja koljnofske crikve Bla­ženoj Divici Mariji i bermanje, gla­vni celebrant András Veres, jurski biškup i predsjednik Ugarske biškupske konferencije;

uz glas baroknih orgulj muzički oblikuju Koljnofski tamburaši i Ženska klapa Golubice;

nedilju 2. VII.