Primarne oznake

Datum:

02/07/2017 - 08:15

ŽIDAN (2. juli) — Vjeroopćina Hrvatskoga Židana, vojska, og­nj­o­­gasci, Društva za očuvanje tra­dicijov pozivaju k Peruškoj Mari­ji na tradicionalno shodišće nedilju, 02. VII. primanje gostov na farofu (8.15) i polazak svih k Peru­škoj Mariji (9.15), trojezična sv. maša (hrvatska/ugarska/nimška; 10.00), glavni celebrant: Németh László papinski prelat, zlatoma­šnik, celebranti farnik Štefan Dumović, dr. Anton Kolić, farnik Bili Tibor, mašu oblikuju Zbor Pe­ruška Marija Židan, Židanski tamburaši i Pjevački zbor Kőszegfalva, agapa, razgovaranje (12.30);

pri maši će se blagoslovit pilj Sve­toga Martina (ako je godinasto vri­me, onda je maša u žid. crikvi).