Primarne oznake

Datum:

30/06/2017 - 22:32

BEČ (30. juni) — Hrvatski povijesni institut Beč i Hrvatska ak­a­demska zajednica u Austriji u p­o­vodu obilježavanja 300. ljet od ro­djenja Marije Terezije održat će se znanstveni simpozij „Kraljica Marija Terezija i Hrvati“;

simpozij će, izmed ostaloga, ispitati ve­zu Marije Terezije i poznatoga hrvatskoga znanstvenika Josipa R. Boškovića koga je ona osob­no angažirala za neke važne projekte;

predavači su dr. A. Jembrih, dr. S. Kutleša, dr. R. Skenderović, dr. J. Matoš i dr. J. Seršić;

petak  30. VI. (10.00), Rathausstr. 15