Primarne oznake

Datum:

18/06/2017 - 09:00

MALI BORIŠTOF (18. juni) — Karipska fešta, pomašnica i za­bav s tamburaškim sastavom file­ških Graničarov;
nedilju, 18. VI. (u 9.00 i u 13.00) u Vukovićevoj dvorani.