Primarne oznake

Datum:

10/06/2017 - 08:00

JÁK/KÖRMEND/NOVI GRAD (10. juni) — Ženski i mu­ški pokret Hrvatskoga dekanata V. Borištof pozivaju na shodišće i putovanje po slijedi blaženoga Ladislava Batthyány-Strattmanna (Ják, Körmend, Novi Grad/Güssing);
subotu, 10. VI. 8.00-19.00;
stručni peljač prof. dr. Nikola Benčić, mašovat će mons. Tome Krojer;

prijave do 6. V. kod dir. Št. Zvonarić tel. 02614/2280, dr. Št. Karall tel. 0664/1109144.