Primarne oznake

Datum:

28/05/2017 - 15:00

ŠTIKAPRON (28. maj) — Ml­a­da tamburica Štikapron poziva na tamburaško otpodne;

suradjuju Mladi tamburaši Cogrštof, Mladi tamburaši Uzlop, Čuvarnica Štikapron i Ml­a­da tamburica Štikapron;

nedilju, 28. V. (15.00) u općinskom domu, mala južina.