Primarne oznake

Datum:

19/05/2017 - 18:30

KOLJNOF (19. maj) — Kume u suradnji sa Sbcl, Čakavskom katedrom i Maticom hrvat­skom Šopron uoči velike 350. godiš­nji­ce ponovnoga osnivanja Kraljev­ske Kravata Regimente (Royal Cr­avate Regiment) 20. V. 1667. u Parizu pozivaju na preda­vanje „Kravata kao fenomen“;

petak, 19. V. (18.30) u dom kulture.