Primarne oznake

Datum:

02/04/2017 - 10:30

UZLOP/TRAJŠTOF — Dica  osnovnih škola Uzlopa i Trajštofa prezentiraju Jezuševe poslidnje dane pred smrću u Jeruzalemu. U dvojezičnoj igri u orginalni kostimi oko 100 dice iz dvih susjednih osnovnih škol, Uzlopa i Trajštofa, pokazuju kroz različne uloge kako je Jezuš svetačno ušao u Jeruzalem, poslidnju večeru, molitvu i kako je ulovljen u Gecemanskom vrtu, njegovu osudu i smrt. Na koncu prikaza Muke Kristuševe (pasije) sva dica skupa ispovidaju svoju vjeru u Boga kroz zu pomoć jačke.

Sv. maša i dičija »Muka Kirstuševa« Uzlopu je u nedilju, 2. aprila (09.00) u farskoj crikvi a u Trajštofu takaj nedilju, 2. aprila (10.30) u farskoj crikvi.