Primarne oznake

Datum:

06/06/2014 - 20:00

KLIMPUH — Amatersko kazalište „Pučka scena“ Hrvatske či­taonice Hercegovac će nastupiti u Klimpuhu s igrokazom »Vidimo se u Den Haagu«

 

- petak, 6. 6. (20.00) u farskom domu Klimpuha.