Prošli petak je na streaming-platforma izašao album Kolectrified. Skupni projekt folklornoga ansambla Kolo Slavuja i zagrebačkoga umjetničkoga dua Folklorelektro gluši u zrcalu elektronike i eksperimentalne elektronike, nove estetike, umjetničkoga izražaja i pristupa muziki.

Na ljetošnjem online izdanju Hrvatskoga bala u Beču je najveće presenećenje došlo prema koncu. Koloslavujski muži u črni odjeli i maskami u črno-bijelom video-klipu idu kroz Beč, a to u beatu elektronske muzike. Hajstra pistra je bila prva jačka ovoga projekta, ka je dočekala svitlo dana. Par dani kasnije se je objavila i druga hatska jačka Kaj mati karala. Reakcije su bile mnogovrsne, veljek u chatu livestreama, a i potom. Od čistoga oduševljenja do nerazumivanja te muzike se je svaki našao med komentatori.

Projekt kao pokus novoga

Folklornomu ansamblu Kolo Slavuju je bilo sprvine jasno, da se ov način muzike neće svakomu viditi. Umjetnički peljač Kolo Slavuja Filip Tyran još i dodaje, da će se ova vrsta muzike još i odvisno od settinga drugačije ocijeniti. Sigurno da nije za svakoga. To da pri ovom projektu i nije cilj. Za Kolo Slavuj je projekt bio ča novoga. Ansambl je morao van iz svoje komfortne zone i iz uobičajenoga djelovanja. Album da po riči Filipa Tyrana, govori drugi jezik nego sve, ča je ansambl do sada objavio. Ovako kanu dostignuti publiku, ka ne sliši manjini, ka se zanima za elektronsku muziku i ka vjerojatno drugačije nikad ne bi došla u kontakt s Kolo Slavujem. A i vlašću gradišćanskohrvatsku scenu kanu ovim produktom aktivirati za ovakove vrsti muzike i dati nove impulse. Će se morebit razvijati elektronska scena med gradišćanskimi Hrvati?

Na slijedi Lada

Partneri i primarni izvodjači projekta su zagrebački komponisti Hrvoje Crnić i Boris Harfman. Umjetnički duo ima iskustvo s tradicionalnimi jačkami. Kot producenti albumov LADO ELECTRO predjelali su jur bezbroj poznatih narodnih jačak u novi produkt.

Želja za Gradišćem

Oni da su se onda obratili Kolo Slavuju, da bi slično činili s jačkami iz Gradišća. Filip Tyran sastavio je za tu svrhu oko 30 jačak, ke su i regionalno pokrivali cijelo područje, kade živu gradišćanski Hrvati. 14 njih su Crnić i Harfman onda zibrali.

Ansambl snimio je jačke iz Morave do Stinjakov u Hrvatskom centru. Snimke da su onda poslali u Zagreb, kade je Folklorelektro samostalno dalje djelao. Tyran da je samo dao feedback prema koncu projekta. A za člane folklornoga ansambla, glasov projekta, je konačni produkt bio potpuno pre- senećenje.

Unutar grupe da je moravska Povi ti mi bila osebujno čuda puti spomenuta u razgovori. Reakcije će vjerojatno dojdućih tajedan stizati do onda bude veći dio ljudi prošao cijeli album, ki je s dužinom od 1:10 min prilično dug. Pojedine jačke su barem tri-četire minute dužičke. Ka ta jačka doseže još i devet minut. To da je tipično za elektronsku muziku ovoga tipa. Koliko ljudi to zna, se vjerojatno neće moći provjeriti. Na svaki način ne postoji još puno znanja o ovoj muziki u gradišćanskohrvatskoj sceni.

Pionirsko djelovanje Kolo Slavuja

Tyran u razgovoru s Hrvatskimi novinami vidi uprav u tom bonus pionirov na tom području. Morebit da će se u budućnosti onda posmihom gledati najzad na ov prvi pionirski pokus. A morebit će zaista potaknuti ljude i muzičku scenu na nove projekte.

Kolo Slavuj će ov jedinstveni projekt još predstaviti, vjerojatno na Hrvatskom balu. Uz to kanu album s dvanaestimi jačkami u manjoj tiraži i tiskati na CD-u i snimiti još video-klipe uz jačke.

Kategorije