Nedilju su BFG i Novi glas predstavili novu hrvatsku online ponudu. Pod peljanjem Mihaela Schreibera su snimili hrvatske „velikane”, ki reflektiraju svoj život i uticaj na razvitak gradišćanskih Hrvatov.

VELIKI BORIŠTOF – U nedilju, 27. augusta je bio oficijelni početak projekta Testimonium (iz latinskoga: svidočanstvo). Testimonium je digitalni biografski arhiv gradišćanskohrvatskih velikanov. Projekt pelja Mihael Schreiber od Gradišćanskoga društva za istraživanje (BFG). Partner projekta je Novi glas s Konstantinom Vlašićem. Treta uključena osoba je Justin Ramon Kodnar, ki je snimao razgovore u dužini od ča do tri i pol ur.

Ideja povezana s Aud!maxom

Ideja za ov arhiv se je rodila istovrimeno s Audimaxom. Svi dva projekti su nastali, jer o gradišćanski Hrvati i za gradišćanske Hrvate nećeš najti toliko informacijov u internetu, je razložio Schreiber. Dokle je Audimax nimška platforma o gradišćanski Hrvati, je Testimonium gradišćanskohrvatska platforma ka se bavi i jezikom.

„Na PH-u je popularna zadaća, da si prešteš dvi, tri knjige od jednoga autora. A teško je najti informacije o samom autoru”, tako Schreiber. Polag toga je teško rekonstruirati cijeli život, a jedna pomoć za to neka bude ov novi digitalni arhiv.

Ljudi ki su predstavljeni u arhivu imaju odredjenu starost. U tom ča djelaju su ove osobe peljajuće. Odnosno su u pogledu na gradišćanskohrvatsku narodnu grupu ča dostignuli, odnosno su bili involvirani u razvitak. Važno je bilo peljačem projekta, da osobe već nisu aktivne na tom području, tako da moru s neutralnoga gledišća reflektirati djelovanje a ne da se koristi za populizam.

Druga velika razlika prema sadašnjim ponudam kot na primjer podcastu centar.melange je, da ovi razgovori nisu vrimenski ograničeni i da nudu uz zvuk i video snimku. Kot je rekao Konstantin Vlašić pri prezentaciji imaju neki razgovori dužinu Blockbustera i je prispodobio ove video-snimke s Herr der Ringe ili Starwars. Ovi uvjeti su povezani s odredjenom starošću. Za 20 ljet već nije jasno kako će biti situacija s ovimi ljudi. Tako već i dvi osobe, ke su bile predvidjene, nisu mogli snimiti.

BFG se otvara prema Hrvatom

Gradišćansko društvo za istraživanje se je u poslidnji ljeti bavilo u glavnom sa Židovi. Pred svim Mihaelu Schreiberu, ki onde djela kot povjesničar, je bilo važno, da se uključu u djelovanje i gradišćanski Hrvati. Pokidob mu je dao njegov šef slobodu pri djelovanju, je ovo jur drugi projekt koga realizira BFG o gradišćanski Hrvati.

BFG ima najveći biografski arhiv o Židovi u Austriji. „Ta arhiv je zlata vridan, čuda ča se more načiniti s tim materijalom. Čuda ča se je i zelo za jubilej 100 ljet Gradišće”, je napomenuo Schreiber.

Ovi ljudi su jur svi umrli. Dica i unuki su sada zahvalni za ov arhiv. Čudakrat je to i jedina snimka, ka od te osobe postoji. „Kad sam vidio ča je to za bogatstvo, sam si mislio, to fali gradišćanskim Hrvatom”, dodaje Schreiber.

Zviranjak za znanstvenike i školare

Testimonium ima drugu ciljnu publiku nego dosadašnje publikacije odnosno biografije. Ov biografski arhiv će biti uglavnom zviranjak za buduće znanstvenike, početo od predznanstvenoga djela (VWA) ča do diplomskoga djela, tako Schreiber. On si zna predstaviti, da se ovde uz same biografije obdjeluju i druga područja, kot na primjer jezični aspekt govoračev, povijesni aspekti djelovanja, itd.

S prezentacijom u Kugi je BFG objavio četire prve snimke. Ovo su osobe iz sjevernoga Gradišća. Dojdući misec ćedu slijediti četire osobe iz sridnjega Gradišća, daljnji misec iz južnoga i onda opet prik sredine u sjever. U novembru bi morao biti cijeli arhiv online, onda je predvidjena i prezentacija po škola, tako da se ove snimke uključu u nastavu odnosno kot izvor za znanstvena djela.

Arhiv je besplatan i se more najti na web-stranici BFG-a: http://forschungsgesellschaft.at/ testimonium. BFG je dostao i za dojduće ljeto podupiranje, tako da će se nastaviti projekt. Lista predvidjenih osob nastaje sve duža, tako Schreiber.

KRISTIJAN KARALL