Opet jednoč se je u KUGI u Velikom Borištofu začula muzika u velikoj dvorani i opet prez publike. I ako bi jur bili polag najnovije korona-odredbe gosti mogući.

Turbokrowodni aktualno djelaju na videoklipu za do sada još neobjavljenu jačku „Cybervuk“, ka jur postoji od lani. Premijera je bila predvidjena za nastup u Gasometru u protuliću prošloga ljeta, ov se je u medjuvrimenu većkrat odrinuo. Nova jačka će izajti stoprv skupno s videoklipom za jedan do dva misece.

Uzrok za jačku „Cybervuk“ je bila izreka bubnjara Mihaela Schreibera »Denas mi se je skazala Marija«. Ovde ali nije mišljeno ča svetoga nego ženski lik u elektronskom svitu. Jednu ulogu pri tom igra Cybervuk ki je »stalker«, osoba ka tvoj život do najmanjega detalja prati i pregledjiva. Laglje to ide s novim digitalnim svitom kot je to in stagram, facebook ili slično. Mario „Mc-Fly“ Gregorić ki je napisao i tekst i komponirao jačku vidiju kot zrcalo društva, i kani pokazati na pogibel i odvisnost od socijalnih medijov i interneta. Stilski ima jačka već posebnosti, od rockpasažov ča do umirenoga popa.

Turbokrowodni su dugo premišljavali s kim ćedu načiniti videoklip za jačku „Cybervuk“. Spomenuli su se pri tom da djela Štefan Domnanović u video branši i tako su njega pitali je li je pripravan? Ponudu ku je Velikoborištofac odmah prihvatio. Predstavio je i mogući koncept. Videoklip je predvidjen u obliku online facebook-streama.

S jačkom „Cybervuk“ se kanu Turbokrowodni na širjoj bazi prezentirati, predvidjene su još daljnje nove jačke ke kanu tokom ljeta predstavati. Postoju jur nacrti, samo se još moraju producirati. Moguć je i novi album, tako gitarist Florijan Pauer. Je li će to biti samo u digitalnom obliku ili i fizički to još sami ne znaju.

Petak otpodne, 21. maja je bio cijeli sastav Turbokrowodov na KUGA pozornici, kade su dominirale farbe plavo i orandžasto, ča su u jedno i farbe „Cybervuka“. Koncert će biti samo mali dio videoklipa. Tako je Štefan Domnanović pojedine scene snimao i na drugi mjesti u KUGI, ali i u velikoborištofskoj gori. Tri divojke, Jana Gregorić, Yara Tobler i Klaudija Fellinger su glumile navijačice i se snimale kako se pripravljaju, kako se friziraju. Sve ovo će biti isto dio videoklipa.

Za ovu jačku su povećali Turbokrowodni njev sastav. Jana Gregorić je proširila šesteroglavni muški sastav pratećim ženskim glasom. Za nju, kot i za druge člane sastava, je bilo lipo opet na pozornici stati, i ona bi si znala predstaviti da redovito pomaže Turbokrowodom. Slično to vidi i glava sastava, nje ujča Mario Gregorić, ki bi si znao predstaviti da Jana većkrat s njimi jači. On bi joj i rado posebnu jačku posvetio kade ona ima glavni glas, ali još nij imao tu pravu ideju.

Pri snimanju jačke su išli Turbokrowodni po novi puti. U prvom korona-zatvaranju lani je svaki član sastava sam snimio svoju dionicu. Mastering i miks je preuzeo jedan muzičar iz New Yorka. Svisno su Turbokrowodni iskali stručnjaka izvan gradišćanske scene jer su kanili dostati novi, drugačiji zvuk.