Gizela i Ljubica Čenar su otvorile u krugu familije i prijateljev gorsku čitaonicu na jako idiličnom mjestu u dolnjopuljanskoj gori u blizini središća Gradišća.

Dolnja Pulja – U subotu, 22. julija je došao velik broj gostov, prijateljev i članov obitelji Čenar-Dorner u dolnjopuljansku goru, prem godinastoga vrimena. U jednom suhom trenutkom su počeli otvaranjem ove čitaonice, ka je smješćena u obnovljenoj maloj vinogradarskoj huti.

Gizela Čenar je dvojezično razložila sam početak ovoga projekta. Knjige i čitanje su za nju i za nje tri kćere važan dio života, i tako se je rodila najstarjoj kćeri Ljubici ideja, ostvariti mjesto za čitanje u prelipom ambijentu dolnjopuljanske gore.

Stara huta, ku je nje pokojni muž Klaus jerbao od svoje tete Mariške – zato i ime – su obnovili i preuredili. Nutri su na tri strani regali s knjigami, a isto tako i jedan stolac ki poziva na čitanje, ča će biti svaki dan moguće. Isto tako je pred hutom mala klup.

Nadalje je Gizela Čenar pozvala i na razmjenu knjig. Rado se more ka knjiga domom zeti i kad je preštana opet vrnuti ili s drugom knjigom zaminiti.

Otvaranje, pri kom je počelo opet malo curiti, je muzički oblikovala Gizela Čenar s nje trimi kćerami uz pratnju na harmonijumu, koga je sideći na zemlji igrala Ljubica Čenar.

Nadalje je Jurica Čenar preštao dvi pjesmice, jednu za pokojnoga brata, a drugu ku je napisao o otvaranju ove čitaonice. Ljubica je jednu pjesmicu po nimšku preštala a Gizela premišljavanje po hrvatsku.

Branko Kornfeind je blagoslovio ovu gorsku čitaonicu Mariška i je pozvao na uživanje ovoga paradižoma.

Na kraju se je Gizela Čenar zahvalila brojnim osobam, ki su pridonesli da se je mogla realizirati ova čitaonica. Tako i HKD-u i HŠtD-u ki su poklonom hrvatskih knjig obogatili ponudu gorske čitaonice. Pred tim su svi nazočni zajačili Nasred paradižoma.

Maša za pokojnoga Klausa Čenara i obitelj

Pred otvaranjem čitaonice je obitelj Čenar-Dorner priredila sv. mašu u gorskoj kapelici za pokojnoga muža i oca Klausa Čenara, ki je lani preminuo. Mašu je služio Branko Kornfeind. Ganutljivimi riči je razložio na blagdan sv. Magdalene, da u samom evandjelju imaju žene važniju ulogu nego današnja crikva kani dopustiti.

Mašu su muzički oblikovali Branko Kornfeind na tamburi i Gizela Čenar s nje kćerami.

Po maši i otvaranju čitaonice je slijedilo druženje kod hute „Paradižom” ka stoji nedaleko od čitaonice.

Kristijan Karall