STINJAKI - Farnik Ignac Ivančić 50 ljet. Rodjeni Klimpušac a sada jur brojna ljeta dugo farnik u južnogradišćanski Stinjaki, Ignac Ivančić, je 8. aprila svečevao svoj 50. rodjendan. Pokidob je ovo slavlje palo u korizmu, Ignac Ivančić do sada nije svečevao bogzna kako veliko, niti je to činio u farski filijalka kao npr. u Stinjačkom Vrhu, ke opskrbljava kao duhovnik i dušobrižnik. Ali je zato na Vazme pri velikoj agapi na Stinjaki skupa s narodom proslavio prvo polstoljeće svojega života.
Farniku Ignacu Ivančiću je početkom ljeta nažalost umrla majka, ali kako je rekao „je doma lipo zaspala“, ča je pravoda Božja milost.
Jubilaru najsrdačnije čestitamo i željimo uz Božji blagoslov pred svim i zdravlje i još puno snage za njegovu duhovničku službu med Hrvati u Gradišću. Živio!         (uredn.)

Kategorije