Tamburica Vorištan je prošlu nedilju muzički predstavila putovanje bivšega peljača fratra Wilhelma Schmieda, komu su posvetili koncert u vorištanskoj crikvi.

Vorištan – Fratar Wilhelm Schmied usko je bio povezan s Tamburicom Vorištanom. Njemu u čast je Tamburica Vorištan ada prošlu nedilju, 22. oktobra pozvala na koncert u mjesnu crikvu. Velika vorištanska crikva je bila do zadnjega mjesta puna, kada je moderatorica popodneva Kristina Marold povidala o životu fratra Schmieda.

Schmied se je rodio 1910. ljeta u Vorištanu i se je jur rano naučio instrumente. Muzički aktivan je isto bio kad je stupio u red Salezijancev, kade su ga 1937. zaredili za duhovnika. U duhu Salezijancev odlazi onda 1939. u misiju u Macao, onda još portugalska kolonija, ka sliši danas Kini, kade ostaje do 1966. ljeta i djeluje med drugim kot muzički učitelj i peljač policijske kapele.

S Vorištanci je ostao povezan pak im je redovito poslao poštu. Kad se vrne najzad u red u Unterwaltersdorf preuzame muzičko peljačtvo Tamburice Vorištan i odonda mjerodavno utiče na stil Tamburice Vorištan. Kih 800 kusićev aranžirao i komponirao je za ovo društvo.

Sve ove informacije je publika mogla čitati na plakati u zadnjem dijelu crikve, kade je bila postavljena mala izložba o fratru Wilhelmu Schmiedu.

Muzičko prikazanje žitka Schmieda

Ali čitanje zapravo nije bilo potribno, moderatorica popodneva Kristina Marold je svaku jačku kontekstualizirala s Schmiedovim djelovanjem. Tomu odgovarajući je jako dužičak i bogat koncert Tamburice Vorištan pod peljanjem Sabine Trabichler imao jako različne točke.

Njegovo misionarsko djelo opisale su jačke o Don Boscou i Krist na žalu. A Schmiedova putovanja u misiju zrcalila su se u vlašći kompozicija Chinesisches Idyll i Portugiesischer Liedermarsch. Schmied da je bio i poznat za svoje aranžmane narodnih jačak, ka su bila važan dio vorištanskoga repertoara. Publika je mogla čuti kolažu jačke Marica rožica, a vidila su se usta, kako su se u taktu gibala, prije nego je zbusnuo veliki aplaus.

Kusići iz cijeloga svita

Koncert u crikvi bio je jako bogat u pogledu na stile. Tamburaše su pojačali bubnji, ponekad i gitare ili harmonika. Jačene dijele su isto preuzeli člani, koč još i s malom tančenom koreografijom (Quando quando). Od klasike (Straußove polke) do gradišćanskohrvatske klasike (Sučićeve jačke) prik Schmiedovih kompozicijov i aranžmanov iz cijeloga svita (madjarska Magyar baratom, švedska Ganglat fran Äppelbo ili kubanska Guantanamera), Vorištanci su ovim koncertom zaistinu proputovali svit i jezično. Jačili su na svi ovi spomenuti jeziki, moderacija je bila nimška s hrvatskimi medjutočkami.

Početak jubilarnoga ljeta

Koncert u čast dugoljetnoga muzičkoga peljača Schmieda je bio početak jubilarnoga ljeta. Tamburica Vorištan naime kljetu napunjuje punih 60 ljet postojanja i predvidja to svečevati s različnimi točkami. Sudeći po oduševljenoj publiki imat ćedu čuda interesentov za daljnjim programom. Koncert je završio s agapom pred crikvom i mogućnost na razgovor s umjetnicami i umjetniki Tamburice Vorištan.

Tereza Grandić

Kategorije