„Teta Mare” tako se zove najnovija knjiga autorice Doroteje Zeichmann. U jubilarnoj hali Klimpuha je ovu novu publikaciju, uz muzičku pratnju seoskoga tamburaškoga društva, dostojno prezentirala.

Klimpuh – Čekanje je prošlu subotu, 21. oktobra, konačno imalo konac: Autorica Doroteja Zeichmann i naklada Edition LexLiszt12 su pozvali na prezentaciju nove knjige Teta Mare u Klimpuh. Nije ada bilo čudo, da su brojni gosti našli put u seosku jubilarnu halu i znatiželjno čekali na prezentaciju ove nove dvojezične publikacije, ka sadržava pripovitku u anegdota. S Na nebu sunce sjaji je Tamburica Klimpuh otvorila večer, ki je stao u znaku literature. Pozdravio je publiku kot i autoricu peljač naklade Horst Horvath, ki je na kratki i predstavio djelovanje Editon LexLiszt12, kot i klimpuški načelnik Richard Frank.

Asimilacija, gubitak jezika i uloga žen

U ukupno 26 kratkih poglavljev odnosno anegdotov predstavlja Doroteja Zeichmann žitak na selu med dvimi boji, kot i pobojni ljeti i kašnje kad se je na cesti na Poljanci još skoro prez iznimke čuo hrvatski jezik. Kako težak je ončas bio žitak, kako se je razvijala asimilacija gradišćanskih Hrvatov, a s tim i gubitak manjinskoga jezika, a pred svim i ku ulogu su igrale žene - jednostavno i kako su ljudi prlje doživili ov čas - su teme, ke je klimpuška autorica pokusila sadržati u obliku anegdotov u ovoj publikaciji, kot je naglasila u okviru prezentacije. Informacije je pri tom dostala od svojih rodjakov, med njimi i teta Mare - kot je autorica uvadila je ona bila vjerojatno nje najdraža teta - ki su Doroteji Zeichmann doživotno čuda povidali o ovom prošlom času. Kašnje stoprv da je onda uptila i razumila, da je to sve dio naše povijesti.

Čitanje i razgovor

Da bi publiki mogla sadržaj publikacije malo približiti i joj dati uvid u knjigu, se je Doroteja Zeichmann odlučila preštati tri kratke odlomke ke su s jedne strani predstavili tetu Maru peršonski ali i nje doživljaji kot i znanje. Obogatila je Doroteja Zeichmann ova kratka čitanja i s vlašćimi skupnimi spomenki s tetom Marom i s osobnimi iskustvi. Na emocijonalni ali pred svim i zanimljivi način je tako opomenula starju generaciju na (lipe) stare čase, a mladjim je dala uvid u seoski život, kako je bio prlje.

U razgovoru s lektoricom Evom Brenner je publika dostala još diblji i bolji uvid u knjigu Teta Mare. Publikacija da je „kot oblok”: Dokle je uglavnom poznato da je Gradišće većjezično, nastaje u ovoj knjigi nevidljive manjinske zajednice konačno vidljive. Tako se pred svim i predstavljaju nutarnji procesi razvitka, kako se jezik u toku ljet od jedne generacije na drugu već ne dalje dava i se sve već zgublja. Iz osobnoga iskustva je Doroteja Zeichmann i sama mogla razjasniti tugu o gubitku svojega materinskoga jezika u Gradišću, ki se je pred svim u zadnjih 60 ljet znantno pojačao.

Jasno je pri tom i izrazila problematiku, da je budućnost gradišćanskohrvatskoga jezika i narodne grupe jako nesigurna. Ov pogled u narodnu grupu je Zeichmann i u svojoj knjigi s jedne strani detaljno objasnila, s druge strani i jako razumljivo predstavila, tako da se pripovitka lahko i s veseljem čita.

Prezentacija nove knjige u Klimpuhu je završila s zahvalnimi riči autorice kot i s muzikom Tamburice Klimpuh, ka je svirala na koncu još nekoliko jačak i s tim zabavljala publiku. Uz bife su pohodnice i pohodniki prezentacije imali naravno mogućnost kupiti knjigu i si ju dati i osobno signirati od autorice. Knjiga Teta Mare stoji 19,80 € i se more nabaviti kod naklade Edition LexLiszt12 kot i na općinskom uredu u Klimpuhu.

DJ