Ljetošnji septembar je prilično suh. Po relativno hladnom vrimenu koncem augusta su se u septembru vratili sunce i ugodne temperature. Padaline nasuprot su pod prosjekom. Novo posadjene biljke, povrće i pojedine kitice se moraju ada i sada zaljivati. Razlog dost, da si pogledamo, kako pravilno zaljivati.

Ča zaljivati

Ako duže vrime ne curi, moraju se vlasniki vrtov sami skrbiti za odgovarajuću opskrbu vodom za svoje rasline.To je posebno važno za novo posadjene rasline i stabalja, jer još nimaju dost veliki sistem žilov, da bi se sami mogli opskrbiti vodom. Povrće u gredica obično isto potribuje odredjenu količinu vode. Voda ima i drugu funkciju u zemlji. Neke hranjive tvari stoju raslinam samo u vlažnom tlu na raspolaganje.

Kada zaljivati

Vrime zaljivanja utiče jako na uspješno zaljivanje. Po danu pri jakom osunčavanju ili jakom vjetru, zaljivanje ima malo smisla. Najveći dio vode se ispari prije nego dospene u zemlju. Zvana toga se more mokro lišće u jakom suncu požgati, a i diferencija med temperaturom površine rasline i vode ne godi raslinam. Zato se preporučuje zaljivati navečer, tako da se lišće još more osušiti i voda polako udirati u zemlju. Medjutim u vrti s puži je bolje zaljivati u rano jutro.

Kako zaljivati

Pametni vrtljari zaljivaju rjedje, ali zato duže. Malo količine vode se čuda puti ne probijaju do žilov raslin, nego se jur na površini tla isparu. Rjedje zaljivanje, ko je zato jače, bolje djeluje na rasline, jer podupira nastajanje dibokoga sistema žilov. Čim diblje idu žile, tim otpornije su rasline od suše i tim duže se u suha vrimena moru same opskrbiti. Na kvadratmetar suhe zemlje se zaljiva oko 10 literov, da bi se rasline dobro zaljivale. Ćut za mjere se more dobiti pomoću mirila godine. Sa znanjem o količini godine se more onda po godini lopatom ili rukami testirati do ke dibine je voda prodirala. Nadalje se zaljiva sa ciljem. To znači, da se rasline ciljano zaljivaju na podu. Nije potribno nasmočiti prazne površine u istoj mjeri.

Kako čuvati tlo od suše

Stalno pokrivanje tla pomaže pri reduciranju isparenja, poboljšava strukturu tla i pomaže tlu pri pohranjivanju vode. Ovo stalno pokrivanje more se dostignuti ili raslinami, ke puzu po tlu ili malčiranjem različnimi materijali kot travom, slamom ili koricami. Zvana toga se moru gredice tako planirati, da rasline profitiraju jedne od druge i da rastu u odgovarajućoj okolici.

Kategorije