Baran 21.3. – 20.4.
Ljubav: Maziti se, zarovati se pod blazinu na sofi i gledati ljubavni film – tako za Vas i Vašega partnera momentano izgleda savršen skupni večer! Posao/uspjeh: Vaša predstojnica je oduševljena od Vas! Klijenti imaju potpuno povjerenje u Vas i Vam spolom doprimu nove projekte i prošnje... Zdravlje: Iako idete momentano rado na posao, nekate pozabiti na faze odmaranja i na slobodno vrime. To Vam naime daje novu moć i snagu!

Bik 21.4. – 20.05.

Ljubav: Ljubomora visi kot škuri oblak prik Vaše ljubavi. Pokusite riješiti ov problem, kad ćedu se u budućnosti razvijati još veće ljubavne poteškoće u Vašoj vezi... Posao/uspjeh: Atmosfera u uredu Vam momentano ne odgovara. Imate moguće jur duglje misli, da bi minjali posao? Sad bi Vam se nudile mogućnosti... Zdravlje: Kade se nek pobrali Vaš cijeli elan? Putovanje na Mount Everest za Vas na svaki način ne bi bio problem...

Dvojki 21.5. – 21.6.

Ljubav: Išćete ljubavnoga partnera? U marcu čekaju dvojke nova poznanstva a pred svim i strastvene ćuti! Posao/uspjeh: Na poslu ste izgubili malo Vaše profesionalnosti – sredinom miseca morete to ali lako opet nadoknaditi. Zdravlje: Rado ste na putu i išćete nova iskustva – najmanje tako rado ste u marcu ali i doma i uživajte mir. Sve dvi varijante imaju prednosti!

Rak 22.6. – 22.7.

Ljubav: Novozaljubljeni raki u marcu posebno uživaju milu dvojšćinu. Važno je, da sada ne zatajite Vaše ćuti! Posao/uspjeh: Jedan koleg momentano doprimi nemir i kaos u ured. Pazite, da se ne dajte zbog malenkosti u svadje i diskusije... Zdravlje: Konačno Vas čeka protulićni odmor! Uživajte slobodan čas i pozabite posao...

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

Ljubav: U marcu Vam se nudi mogućnost za velik razgovor s Vašom partnericom. To je važno za Vašu vezu! Posao/uspjeh: Ne samo na poslu ste u marcu uspješni, nego i ča se tiče financijov! Zdravlje: Gibanje u marcu je važan dio Vaše svakidašnjice. To vam daje novu snagu i elan...

Divica 24.8. – 23.9.

Ljubav: Sumlje Vas trapu u marcu, iako uopće nisu opravdane. Imate već povjerenja! Posao/uspjeh: Vaš angažman i aktivizam na poslu imponira Vašemu predstojniku. Čeka Vas atraktivna nagrada... Zdravlje: Slušajte na Vašu intuiciju, a automatično će se poboljšati i Vaše zdravlje i raspoloženje.

Vage 24.9. – 23.10.

Ljubav: Konačno ste spremni, da idete korak dalje u Vašoj vezi – poufajte se! Posao/uspjeh: Na poslu momentano ne biži sve po planu – ali vrijeda ćete pronajti odgovarajuće rješenje! Zdravlje: Hektični čas je vrijeda mimo. Doma kot i na poslu ćete konačno najti mir.

Škorpion 24.10. – 22.11.

Ljubav: Vaš partner Vam se najednoč kaže od potpuno nove strani. Je li je to pozitivno ili negativno, morate Vi odlučiti... Posao/uspjeh: Stalno sumljate na Vaši sposobnosti, iako to uopće nije potribno! Imajte već povjerenja u Vas! Zdravlje: Pohod u kinu, masaža ali dan u toplica – slobodno vrime će Vam goditi!

Striljac 23.11. – 21.12.

Ljubav: Marc će Vas presenetiti! Je li s novim ljubavnikom ili s Vašim partnerom: Ljubavna srića Vam je ov misec sigurna! Posao/uspjeh: S malo većim trudom u uredu bi Vam se nudile znamda potpuno nove mogućnosti. Zač ne pokusiti? Zdravlje: Stres i hektika su Vas pratili u prošli tajedni. Sada tribate aktivnost, ka Vas odvrne od svakidašnjice.

Jarac 22.12. – 20.1.

Ljubav: Ćutite se kot u sedmom nebu: Vaši hormoni, ćuti i misli se vrtu samo oko Vaše partnerice – uživajte ovo vrime! Posao/uspjeh: Vašu kreativnost, u kombinaciji s Vašom motivacijom, nijedan nemore nadmašiti... Zdravlje: Jarcem sfali u marcu elan za nove projekte – išćete novu snagu u naturi!

Vodenjak 21.1. – 18.2.

Ljubav: Kod Vašega momentanoga partnera imate konačno ćut, da ste našli pravu ljubav. Uživajte ovu posebnu vezu... Posao/uspjeh: Poslovni uspjeh je moguće dao malo vrimena za čekanje – vrijeda ćete ali opaziti da se je čekanje na svaki način isplatilo! Zdravlje: Trenutno Vas jur malenkosti jako muču, u marcu se to more ali friško minjati...

Ribe 20.2. – 20.3.

Ljubav: Ćutite metulje u trbuhu? Budite iskreni s Vašimi ćuti i nekate je zatajiti, a pred svim ne prema drugim! Posao/uspjeh: Pritisak i stres na poslu su momentano dio Vaše svakidašnjice – novi izazovi potribaju čuda moći od Vas. Zdravlje: Van na friški zrak s ribami! Početak protulića, sunce i teplije temperature moru pozitivno uticati na Vaše zdravlje!

Kategorije