Na Hrvatskom balu u Parkhotelu Schönbrunnu se je ljetos opet tancalo do rane zore. Opširan program s muzičkimi vrhunci je zaokružio 76. Hrvatski bal pod geslom „tradinovacija“.

Čisto subjektivno je prošla vječnost od zadnjega pravoga Hrvatskoga bala u Parkhotelu Schönbrunnu 2020. ljeta. Zapravo Hrvatski bal kot jedini nije nikad pauzirao. Uvijek motivirani i inspirirani balski team Hrvatskoga centra izmislio si je alternativne online ponude. Prvo ljeto s literarnim programom „Hrvati i drugi Bečani u teksti i jačka“, 2022. ljeta onda sa zabavnim programom na jubilarni draguljasti bal. Reakcije na ove alternativne bale su bile različne – doseg u Internetu zato jako visok.

Dugo čekanje na pravi tančeni parket u Parkhotelu Schönbrunnu je naravno i uticalo na očekivanja. Ta su bila velika – Ča će biti na balu? Ke tradicije i ke inovacije? Balski team si je naime kovao novo geslo za 76. Hrvatski bal: Tradinovacija. Poznato, tradicionalno se obogaćuje s novosti i inovacijami.

Tradicije

Bal, ki se jur po 76. put održava, ima pravoda čuda tradicijov, novijih i starjih. Skupni početak leži u Hrvatskom gradišćanskom kulturnom društvu u Beču, HGKD, ko je 2022. ljeta slavilo 100. obljetnicu postojanja. 100 ljet da se organizirano najdu gradišćanski Hrvati, doseljeni iz Gradišća ili jur rodjeni u Beču u tom društvu. To putovanje da aludira isto u ljetošnjem geslu. Ča su ada tradicije bala? Poznati, dragi, izvrsni bandi: Orkestar Sigi Feigl, Pax, Koprive i Cimbalovka bratov Kuštarovcev i divlja kvadrilja na polnoć s moliškohrvatskim sastavom KroaTarantata.

DJ-i u Bijou-baru, tombola na polnoć, kasino i u medjuvrimenu i foto-boks. Ukratko jako čuda programa i mogućnosti u veliki prostorija Parkhotela.

Inovacije

Svako ljeto donosi svoje inovacije i nova lica. Kroz večer je peljao novi duo. Vera Buranić i Filip Stojšić su pokazali da imaju šarm i humor, da tu ulogu još ki-ta put preuzamu. Balski team je ljetos i proširio muzičku ponudu za etno-sastav Balkalar, ki je takaj jur bio gost na Uličnoj fešti. U Bijou-baru se je pridružio sastav Folklorelektro, ki je i na polnoć imao glavnu ulogu. Najveća inovacija bala je sigurno bio prijem. Dok su prije samo časne goste

pozdravili sa sektom, su se ove hijerarhije ljetos napustile. Goste, ki su došli prije otvaranja, je čekalo stakaoce sekta na ulazu. Zato dame nisu dobile dar. Ta dar, sada pod imenom bal-torbica, je dostao svaki gost na putu domom i je sadržao već malih darov. Vrhunac u njemu je sigurno bal-pralina za dojdući dan na kauču.

Otvaranje u spomen Viliju Rešetariću

Hrvatski bal u Beču stavlja čuda puti umjetnikom pozornicu na raspolaganje i potiče nove pro- jekte. Zadnjih ljet su to sve već bili posebni aranžmani i kreacije iz vlašćega stana. Filip Tyran nije samo pred nekolikimi ljeti aranžirao balsku himnu, nego se je i ljetos skrbio, da se pošteno spomene Vilija Rešetarića, s kim je s Basbaritenori duga ljeta nastupio. Rešetarićev životni put iz male „domaće“ sredine u veliki „tudji“ grad poznat je velikomu broju dose- ljenikov bar iz koga kuta svita. Migraciju, povezanost s tradicijom i potribnu inovaciju u novoj sredini su muzički prikazali Basbaritenori, Nataša Mirković, Ernst Molden, Martin Wagner i Johannes Gungl skupa s orkestrom Sigi Feigl, a to na zahtjevan, no i jako ganutljiv način. Kombinacija bosanske sevdalinke i stinjačke nujne u interpretaciji Nataše Mirković je izvrsno uspila. Bol i tuga su oglazbeni u različni melodija, ali bol i gane na istom mjestu. Muzičko putovanje je išlo dalje u Floridsdorf na kolodvor, kod Awarakadawara se onda i pridružio muzičar Ernst Molden, ki je i u jački Hammerschmidtgåssn pojačao Basbaritenore.

Inovacija i premijera na polnoć

Lani u ljetu su Kolo Slavuj i zagrebački duo Folklorelektro izazvali mišane reakcije na prvi elektronski album na gradišćanskohrvatskoj sceni. Onda se ovi dva sastavi peršonski još uopće nisu poznali. Suradnja se je odvijala isključivo na daljinu. Na polnoć na Hrvatski

bal su sad došli svi skupa i su po prvi put uživo izveli ovu kombinaciju narodnih jačak i elektronske muzike. Škura pozornica, na platnu se odigrava črno-bijeli film. Na pozornici stoju dva muži s maskami i sa svojimi laptopi. Na parketu se pojavu ljudi u odijeli sa zlatimi maskami. „To je Kolo Slavuj?“, čulo se je iz publike šušljati. Da, Kolo Slavuj se je poufao stupiti u nepoznatu sferu na tanki, kontroverzni led. Od poznatoga šaroga, brzoga i veseloga je naime malo ostalo. Zato su se otvorila vrata u mističniji, škuriji svit. Apsolutno novi i inovativni začetak na gradišćanskohrvatskoj sceni. Presenećenje na polnoć se je ada u svakom pogledu ugodalo.

Bal je tradicionalno završio u Schwindgasse na gulašu. Duga je bila noć s mnogimi spominki. Kljetu ćedu inovacije jur biti tradicije.