Očito je Vili Rešetarić, ki je 24. aprila pred ljeto dan nesrićno pao sa stepenica u svojem privatnom stanu u Beču i se pri tomu smrtno unesrićio je konačno postao mīt, legenda, u slučaju da to ionako jur nije bio za živoga.

Prošli tajedan je posmrtno odlikovan MigAwardom za „životno djelo“. Tim su kanili častiti Vilija Rešetarića iliti Kurta Ostbahna za njegovo zalaganje za ljude u nevolji i za njegov angažman za ljudska prava – je istaknula ministrica pravosudja Alma Zadić. Kako je naglasila „njegov glas danas fali npr. u slučaju protirivanja, vraćanja u domovinu dice iz Austrije ili ako se dicu želji prisiliti da moraju razgovarati nimški na školskom dvoru.

Zemlja Gradišće je Vilija Rešetarića (navodno još za živoga ali zbog korone mu nisu za vrime mogli predati odlikovanje) odlikovala najvišom svojom nagradom, »Komturnim križem Zemlje«, odlikovanje ko je u Mirovnoj tvrdjavi u Solunku za pokojnoga preuzela kćer Johanna Rešetarić.

U južnogradišćanskoj Borti i Otvorenom domu OHO u subotu, 22. aprila su pozvali na „večer in memoriam Vili Resetarits“ s prinosi znamenitih sudionikov kao su Lukas Beck, Horst Horvath, Thomas Reithmayr, Terezija Stojšić i Joško Vlašić, muzički video-prinosi su bili od DJ-a Nicka Vukovića a večer je moderirao Feri Tschank.

„Hrvatski bal/Wiener Kroatenball – Društvo za podupiranje bečke balske tradicije“ se je posebnom izjavom spomenulo prve obljetnice smrti Vilija Rešetarića pri otvaranju 76. Hrvatskoga bala 21. januara o. lj. u bečkom Parkhotelu Schönbrunn ko je bilo posvećeno Viliju Rešetariću, njegovoj životnoj sudbini najprije kao pendler i doseljenik iz Gradišća u Beč i njegov životni put u velegradu je bila glavna tema, lajtmotiv ovoga ljetošnjega bala. Impresivan muzički hommage, koncertna suita »A Tribute to Willi Resetarits« ka je bila posvećena ovomu pokojnomu velikanu muzičke i integrativne scene pred svim Beča, ali i širom Austrije.

Još tajedan nije završio se je Grad Beč priključio spominjanju Vilija Rešetarića i je osnovao godišnju nagradu (10.000,–) i ju želji dodiliti pri Balu integracije za posebne zasluge s pogledom na integraciju i ljudska prava.

Gradišćanski Hrvati su postavili, bolje rečeno dostali nepozabljiv spomenik Viliju Rešetariću zahvaljujući njegovoj skoro dvi desetljeća dugoj suradnji s vokalnim kvartetom BasBariTenori. Njim imamo zahvaliti predivne hrvatske narodne jačke u novom ruhu, u predivni aranžmani. Ovde bi bilo još puno kapaciteta i mogućnosti, ča po Vilijevoj smrti triba novo glasovno sastaviti i se pomoliti da BasBariTenori nastavu tim svojim putem. A ne na zadnje su ovi Vilija vratili u njegovu hrvatsku zipku u Gradišću!

Kategorije