Petak, 17. septembra, Djelatna zajednica je u Uzlopu predstavila svoj novi projekt. Nosač zvuka, CD »Za srce i dušu« je koncipirao Štefan Jakšić, zibrao internacionalne hite i je ih presadio na hrvatski jezik. Prošli petak su ljudi u domu ognjogascev u Uzlopu mogli slušati rezulate ovoga njegovoga angažiranoga projekta.

UZLOP — Djelatna zajednica podupira ovo ljeto različne projekte. Jedan od njih je CD »Za srce i dušu«. Ako bi postojala nagrada za najbolju reklamu, ta bi ovo ljeto sigurno pripala Štefanu Jakšiću. Bivši načelnik Otave je pred 2 ½ ljeta počeo s pripravami za svoj prvi CD i je od onda gledao, da bude ta projekt i vidljiv u svi mediji. Početi s pripravami znači u Jakšićevom slučaju početi s prevadjanjem ili prepisivanjem tekstov poznatih nimških šlagerov ili engleskih pop-kusićev. Po vlašćoj izreki „gradišćanskohrvatski je cool“, zibrao si je 12 jačak — od Andreje Berg do Tine Turner — dao im nove naslove i iskao odgovarajuće glase. Iskanje tih glasov da je bilo najteže. Npr. za nimški hit „Atemlos“, po hrvatsku sada „Duboko ljubim te“, da je jako dugo iskao, ar si je nigdo nije poufao jačiti ovakovu poznatu jačku. Koncem konca je ipak mogao pridobiti „elitu gradišćanskohrvatske muzičke scene“, a to iz svih krajev Gradišća: Aleksa Vukovića iz Pinkovca, Elizu Grandić i Ana-Mariju Sagmeister iz Stinjakov, Zrinku i Katicu Kinda iz Borištofa/Beča, Klaudiju Fellinger iz Dolnje Pulje, Bertija Kuzmića iz Gerištofa, Jelenu Drofenik iz Željezna, Richyja Bedenika iz Celindofa kot i Sašu Baumgartnera i Waltera Kaina iz Vulkaprodrštofa.

CD su snimili u ljetni miseci. Prošli petak, 17. septembra, je pak bilo tako daleko. U domu ognjogascev u Uzlopu su držali prvu od trih prezentacijov. Druge ćedu slijediti u Pinkovcu (2. 10.) i u Frakanavi (9. 10). Zbog vrimenskih kolizijov nisu bili nazoči svi interpreti. Nastupili su domaćini iz sjevera. Jelena Drofenik je prezentirala jačku Andreje Berg, ka sada glasi „Ja bez tebe već ne morem bit“, Walter Kain jačio je poznati šlager „Sierra Madre“ s hrvatskimi kiticami, a kantor i učitelj Saša Baumgartner smio je interpretirati jačku Eloj de Jong, ka je sada vjerskoga sadržaja i glasi „Bože, pomozi ti nam“.

Kako je rekao Jakšić prilikom prezentacije je lani štartao prvi pokus. Prevod jačke„Jednoč ćemo se vidit“ u interpretaciji Tome Jankovića je na YOUTUBE-u dostignuo već od 30.000 klikov. Jačke kontroverznoga jačkara i zabavljača Andreasa Gabaliera su sad na CD-u interpretirali Richy Bedenik i Berti Kuzmić. Klaudija Fellinger je bila onda ova jačkarica, ka se je poufala jačiti jačku Helene Fischer, iako je — kako je rekao moderator Jakšić — pristala ako smi jačiti na svojem vlašćem stilu, ki se je sudeći po reakciji publike ugodao. Iz Stinjakov se je dovezla Ana-Marija Sagmeister, ka je dvakrat zastupana na CD-u. „Ja hoćem da budeš ti moj“, hrvatsku verziju poznate jačke Kelly Family „An angel“ i duet „Ar te ja volim“ je predstavila na prezentaciji. Pokidob nije bilo nje partnera Aleksa Vukovića i jačkarice i jačkari inako jačili iz „doze“, je i pokretač projekta i organizator Štefan Jagšić mogao jačiti na pozornici. Skupa s mladom Sagmeister je zabavljao publiku.

Štefan Jagšić je po reakcijina YouTube-u osvidočen, da će biti ov CD uspješan i da je ova muzika zanimljiva za mladinu i za sve one, ki se zanimaju za hrvatski jezik — priložio je i svakomu CD-u i nimški i alternativni novi hrvatski tekst. A i predsjednik Djelatne zajednice Leo Radaković je u svoji uvodni riči istaknuo, koliko bi takovi prevodi mogli u budućnosti biti uspješni. I Vicky Leandros da je koč jačila „Ich hab die Liebe gesehen“, a Tomislav Ivčić i Meri Cetinić su tu „Gorku rijeku“ onda popularizirali kako u bivšoj Jugoslaviji tako i kod nas.