Mogli bi reći, da je jur sada počela vruća jesen. U to uopće još nije uračunat nastup muzičke grupe Cari Cari i neočekivani statement njevoga pjevača Alexandera Köcka pri nastupu prilikom otvaranja izložbe »Mi smo 100« (ljet Gradišće) u Solunku subotu, 14. aug. — o tom u NOVOM GLASU ONLINE odlično piše i komentira glavni urednik Konstantin Vlašić ta navodni „eklat“ na nimškom pod: Novi Glas - 100 Jahre Staunen und ein heroisches Autsch

Nije ni mišljeno da će u dogledno vrime dojti poziv Saveznoga kancelarstva na hrvatska društva za predlog članov za budući sastav hrvatskoga Narodnosnoga vijeća — s pogledom na to da je Martin Ivančić, dugoljetni izmjenični predsjednik toga Vijeća/Savjeta najavio svoj definitivni odlazak iz toga savjetodavnoga gremija pri Saveznom kancelarstvu. A tim i otvoreno pitanje gdo bi ga mogao naslijediti u SPÖ-kuriji toga Vijeća. Logično se čini da bi to bio Harald Horvath. No, koliko je on upućen u cijelu manjinsku materiju zapravo nije poznato, barem ne u javnosti. Ali je još dost vrimena za Martina Ivančića da školuje svojega nasljednika, bilo gdo to bude. Da će Stanko Horvat ostati drugi izmjenični predsjednik Narodnosnoga Vijeća, od toga se relativno sigurno more polaziti, a ćedu li i žene i mladji uspiti u te izmjenične funkcije, će se pak pokazati kljetu.

Ali će svakako nastati vruće u ORF-u. Javno se kolportira da bi zemaljski poglavar Doskozil, ki je Werneru Heriću obećao, da je za njega za daljnju periodu kao zemaljski direktor ORF-a, se sada najednoč bio okrenuo i preferira Waltera Schneebergera, ki ali sigurno nije poželjan za tirkizne niti zelene, ki u Zakladom, dakle odlučujućem savjetu imaju za odlučiti o toj funkciji. Doskozila se mora samo poslušati, ali on ništa ne odlučuje. Ali gdo zna kako teču političke igre, i gdo s kim kako o čemu trži?

Za Wernera Herića se zna, da je skupa s A. Wrabetzom shodio novo rješenje za Narodnosnu redakciju i da bi uz vrhovnu peljačicu Hrvatska redakcija dostala svojega vlašćega peljača ili peljačicu. Herić tvrdi, da bi ta njegov predlog „držao“ kod novoga generalnoga direktora Rolanda Weißmanna.

Ča je bio uzrok da se je Doskozil sada tako okrenu, javno nije poznato. Ili kani samo malo jadati tirkizne na saveznoj razini, a tim, naravno i na zemaljskoj, ili je nešto dužan jakoj SP-liniji unutar ORF-a, će se pokazati. Svakako je činjenica, da je dobro rješenje ako u toliko puti citiranom i hvaljenom većjezičnom Gradišću zaista i negdo većjezični stoji na čelu toliko važne medijske institucije kako je to ORF. A da će po burni minuli tajedni i Herić malo „potegnuti“ i u pogledu na Narodnosnu redakciju, se sa sigurnošću more očekivati!

Kategorije