Od aprila ovoga ljeta postoji u Uzlopu nova ponuda za starju generaciju sela.
Sastanke, ki se održu jednoč u tajednu, pelja rodjena Uzlopka i ergoterapeutkinja Magdalena Nieder.

UZLOP – Svaki pandiljak dopodne, se napuni općinski stan u Uzlopu s novim žitkom. Oko devet do jedanaest sudionic zrelije generacije 60+ se svaki tajedan sastane ovde, da bi skupa prebavile veselo dopodne sa zanimljivimi aktivnosti, razgovori, gibanjem i druženjem.

Peljačica ovih sastankov je ergoterapeutkinja Magdalena Nieder, ka se sa čuda angažmana, profesionalnim znanjem a pred svim i veseljem skrbi za šarolik i prominljiv program i uspjeh ove ponude. U jeseni dojdućega ljeta će ona zvana toga otvoriti skupnu praksu s velikom vračiteljskom ponudom u Sv. Margareti. Uz ergoterapiju će se pacijentom nuditi logopedija, fizioterapija, neuropsihologija kot i doktor za dicu i primalja.

Cilji i težišća nove ponude za starce

U decembru prošloga ljeta se je rodila konkretna ideja za ovakovu ponudu za starce.

Jur duglji čas je načelnica sela Margit Wennesz-Ehrlich imala želju, da bi se u Uzlopu etablirala ponuda za potpomaganje zdravlja, osebujno i za generaciju 60+. Po razgovoru s Magadelenom Nieder, ne bi li kanila ponuditi sastanke s ovakovim fokusom za starce sela, se je friško ispostavilo da će se ova želja moći ispuniti.

Po dugom času zaključenja i različnih ograničenj neka ova ponuda zato sada opet čvrsti seosko društvo. Cilj sastankov je zato stvoriti pozitivne doživljaje i omogućiti starim ljudem, ki znamda i već nisu tako aktivni i mobilni, da se moru skupa družiti i ča novoga doživiti, je rekla Magdalena Nieder u razgovoru s Hrvatskimi novinami. Kot ergoterapeutkinja je rodjena Uzlopka pri sastavljanju programa stavila ada težišće na potpomaganje i podupiranje zdravlja. Zato je i gibanje fiksni dio svakoga sastanka. Pri tom ali ne ide za izdržljivost ili moć, nego pred svim zato da ljudi ostanu sami sposobni djelati i činiti - to je i važan aspekt ergoterapije. Vježbe se zato koncentriraju svenek na jedan drugi dio tijela, na primjer na ramena, hrbat, zdjeličnu pregradu (Beckenboden), itd.

Kognitivne aktivnosti jako obljubljene

Uz gibanje se jedan sastanak još sastoji od daljnjih trih točkov. Na početku stoji tako na primjer razgovor na jednu odredjenu temu u centru pažnje. Tako su u minuli tajedni razgovarali o (hrvatski) nazivi cestov i ulicov u Uzlopu, ali i stari tradicija i običaji i hižni imeni uzlopskih obitelji. Pri tom da se točno vidi kako sudionice idu najzad i se spomenu prošlosti, i kakovo veselje imaju pri povidanju. Pri tretom dijelu, i to kratka pauza s mogućnosti okripljenja, se čudakrat još dalje razgovara, je rekla peljačica ponude, Magdalena Nieder. Za konačni dio sastanka si je onda zapravo premislila kreativno djelovanje. Friško se je ali ispostavilo, da se sudionice već zanimaju za druge izazove: Kvizi i različne kognitivne igre su naime vrhunci svakoga sastanka! Osebujno interaktivni aspekt igrov, kot na primjer Activity, im se jako dobro dopada, je razložila Magdalena Nieder.

Oduševljene i pozitivne reakcije

Ne samo sudionice sastankov su zahvalne za ovu ponudu i se svaki tajedan nanovič veselu na nove doživljaje, nego i uzlopska načelnica i inicijatorica projekta Margit Wennesz-Ehrlich vidi veliku važnost u ovoj ponudi.

„Za sve nas Uzlopke i Uzlopce je ova opširna ponuda od jako velike vridnosti. Čim ranije se počne s potpomaganjem duševnoga ali i fizičnoga zdravlja, tim laglje se more svakidašnjica, i u visokoj starosti, obladati.”, je izjavila Wennesz-Ehrlich u razgovoru s Hrvatskimi novinami.

I sama peljačica ima veliko veselje pri ovi sastanki. Njoj osobno ležu stari ljudi jako na srcu, a kroz ovu ponudu je svisno uptila da oni nimaju nikakove mogućnosti u selu ča skupa doživiti i se družiti. Tim već se sada zalaže za ove sastanke i je pokusi oblikovati po želja sudionic. Ideje joj pri tom nećedu sfaliti, od toga je Magdalena Nieder osvidočena.

Plani za budućnost

Još do septembra ovoga ljeta će ponuda bižati još pod geslom 60+. Zatim će se prilogititi naslov na jur postojeću grupu sudionic, ka se vrti oko starosti 75+. U medjuvrimenu se je zvana toga pojavilo zanimanje za slične sastanke u vezi s potpomaganjem i podupiranjem zdravlja za mladje generacije. Točni cilji i predstave interesentic i interesentov se ovde moraju ali stoprv istraživati i fiksirati.

Nadalje se je razvila ideja doprimiti već generacijov – starce i dicu – skupa. Tako se razmišlja priredjenje „kafića generacijov”, kade se moru stari i mladi pominati i se u toku razgovora bolje upoznati.

Zbog vrućine u ljetu će ponuda 60+ još do početka septembra održati ljetnu pauzu. Jur sada se svi veselu na nastavak skupnih druženj!