Koncem aprila i početkom maja je pravo vrime za sitvu kukorice. Pritom ima vrtljarica veliki izbor sortov.

Vjerojatno to svaki pozna. August je i idete piše ili vozite autom domom. Na putu vidite kukoricu i mislite jur na ukusnu ljetnu večeru. Ali na lapti obično stoji kukorica predvidjena za krmu, ima čuda škroba i malo slatkoće. To o čemu mi sanjamo je cukorna kukorica. A tu moremo za naše ljetne kulinarske sanje i lako uzgajati u vrtu.

Različne vrsti – Kukorica je stara raslina, uzgaja se skoro na cijelom svitu i je važan sastav naše prehrane. Moremo ju jisti kot friško povrće, samlito u palentu ili u muki za kruh ili ju pržiti za kokice. Zato i ne čudi, da postoji prik 5000 sortov kukorice na svitu. Ada na početku uspješnoga uzgoja stoji pitanje prave sorte za vaš ukus.

Oprašivanje vjetrom – Kukorica je odvisna od vjetra, kad se kani oprašiti. Zato je pametno uzeti u obzir dvi stvari. Optimalna oplodnja se vrši u gredica, kade stoji čuda kukorice na jednom mjestu, a to najbolje ne samo u jednom redu, nego morebit u cijelom kvadratu. Ako to nije bilo uspješno, vidite to po tom, da na baturku falu zrna. Na oni mjesti se je čemerno oplodilo. Druga stvar je oplodnja peludom druge sorte kukorice: Jur na baturku ovoga ljeta ćete viditi posljedice. Ako kanite ada imate različne vrsti u jednoj gredici, je vjerojatnost visoka, da će se križati. To na primjer nije problem, ako imate samo sorte cukorne kukorice, ali ako se na primjer cukorna križa s ovom za krmu, nećete biti zadovoljni s ukusom. Odlučite si ada za jednu vrstu za cijelu gredicu, ako kanite znati, kako se uprav ova vrsta rači.

Topla zemlja – Kukorica triba toplu zemlju i visoke temperature, da bi klicala. Ako ju kanite sijati u gredicu, čekajte do maja. Ako ste jako nestrpljivi (kot ja), onda ju morete i unajpr sijati na toplijem mjestu, na primjer u mali zdjelica u stakleniku. Prednost je ta, da je kukorica onda u maju jur kih 20cm visoka. To je osebujno onda zanimljivo, ako kanite kukoricu kombinirati s drugim povrćem. Kukorica naime more biti štanjga za fažon ili zeleni grah. Da ta ne bi obrastao kukoricu, je bolje ako ima jur malu prednost. Kukorica, ku sijete direktno, je bolje zažiljena. Ako ju ada sadite, gledajte, da je diblje posadite ili potom nagrnjajte, da bolje stoji.

Sada morate samo još čekati. Kukorica triba čuda sunca i dobru zemlju. Eventualno ju ada malo gnojite npr. s koprivovom gnjojnicom. Kukorica more nastati visoka i daje hlad. To se more iskoristiti na primjer za salate, kim je po ljetu čuda puti kod nas jur pretoplo. Ako ste to udjelali morete početi sanjati o lipi ljetni večeri u augustu.

Kategorije