Daljnji 2 milioni za narodne grupe

Savezno kancelarstvo je objavilo odobrene projekte ostaloga podupiranja, ka su imala težišće na digitalizaciji, omladinskom i gradjevinskom djelovanju.

Beč – Savezno kancelarsto je prošli tajedan objavilo rezultate poslidnjega otvorenoga naticanja za subvencije. Dodatno uz regularno podupiranje su za ljetos i dojduće ljeto raspisali podupiranja za medijsko djelovanje i za ostale potrebe.

Ukupno 39 molbov je pozitivno procijenjeno. Ove projekte će Savezno kancelarstvo podupirati s 2.057.445,– eurov. Gradišćanski Hrvati ćedu dostati oko 12 posto iz ovoga lonca. Jedino Hajdenjaki, folklor- na grupa iz Dolnje Pulje, je zaprosila za omladinsko djelovanje. Sva ostala hrvatska društva ćedu obnoviti infrastrukturu odnosno realizirati ovim podupiranjem projekte u vezi s digitalizacijom.

Mogućnost za naticanje su imala ne samo društva nego i općine. Rok za molbu je bio 1. decembar 2023.

Dvi tretine na Slovence i Komenskyjevu školu

Najveći udio podupiranja ide slovenskoj narodnoj grupi sa skoro 900.000,– eurov (43%). Najveći samostalni projekt je Komenskyjeva škola, ka će dostati 640.000,– (31%) za gradjevinsko djelovanje i obnavljanje kot i za podupiranje za omladinsko i narašćajno djelovanje. Ov projekt je za već narodnih grup.

Madjari ćedu dostati 140.700,– (7%) za sedam projektov, Slovaki 72.860,– (4%) za dva projekte kot i Romi 47.000,– (2%) isto za dva projekte.

Podupiranje za tri svrhe

Već od polovic ovih pinez je predvidjeno za četrnaest gradjevinskih projektov. Hrvatsko štamparsko društvo kani obnoviti svoje sidišće u Željeznu, KUGA predvidja obnavljanje tehničke infrastrukture kot i izvršiti potribne reperature na primjer krova. A Hrvatski centar će ove pineze upotribiti za renovaciju, kot na primjer obnavljanje WC-a u pivnici.

Na području digitalizacije kani Općina Frakanava-Dolnja Pulja obnoviti web-stranicu isto tako kot i Hrvatsko štamparsko društvo. Hrvatsko kulturno društvo kani ovim podupiranjem proširiti odnosno obnoviti digitalnu ponudu, tako je proširena i na svi platforma funkcionirajuća verzija aplikacije Zajačimo si predvidjena. Hrvatski akademski klub predvidja projekt za videoformate imenom Minority awarness.

Jedino Hajdenjaki su od hrvatskih društav zaprosili za podupiranje narašćaja. Kod Slovencev je sedam ovakovih projektov, a kod Madjarov su četiri. Hajdenjaki kanu ovimi pinezi za narašćajnu grupu nabaviti nošnje i nuditi tančene tečaje.

Kristijan Karall