Marko Handler je sudjelivao na forumu mladine u Sambotelu, kade je išlo za razvitak hrvatske narodne grupe. Pri tom je mogao prispodobiti djelovanje drugih narodnih grup u Madjarskoj.

Sambotel – Pod geslom „Manjine na tri strani granice” su u Sambotelu organizirali forum u srijedu 10. januara. Išlo je za graničnu regiju kade živu Madjari, Slovenci i Hrvati jur stoljeća zajedno. Teme susreta su bile na primjer koliko su prikgranični kooperacijski programi pridonesli razvitku, i koliko države podupiraju nastavu materinskoga jezika. Područja u Hrvatskoj i Sloveniji kade živu Madjari broju med najslabije razvijene regije.

Marko Handler je kot zastupnik HKD-a Gradišće iz Petrovoga Sela zastupao gradišćanske Hrvate.

Hrvatske novine: U pozivnici ovoga foruma su bile nabrojene teme o ki ste vi kot pozvani gosti mogli reflektirati. Kako ste došli do ovoga foruma?

Marko Handler: Prvi put me je Milan Kovač (zastupnik u Hrvatskoj državnoj samoupravi op.ur) poiskao, da su ga zvali iz Mathias Corvinus Collegiuma, da oni išću neku mladu osobu iz Gradišća, ka bi rado govorila o ovoj temi.

HN: Uz gradišćanske Hrvate su bili i nazočni Madjari iz Hrvatske i Slovenije i Slovenci iz Madjarske. Kako rezimiraš, imaju druge manjine u drugi zemlja iste uspjehe ili moguće iste poteškoće ke imamo mi ovde u madjarskom dijelu Gradišća?

Handler: Prvi put sam imao mogućnost da čujem, kako ove zajednice, (npr. Madjari iz Hrvatske) funkcioniraju. I moram reći da, oni i mi imamo skoro iste uspjehe i poteškoće. I drugi bi rado imali veću aktivnu mladinu na programi i u društvi. Ali ima i puno dobroga. Na primjer zastupnik Slovencev u Madjarskoj Martin Holecz je govorio o programu koga oni organiziraju na jesen oko Mrtvoga goda, i da ta program ima neočekivan uspjeh, med starijom i mladjom generacijom.

HN: Zapravo je glavni naglasak na ovom forumu bio na medjunarodne projekte. Kakove projekte ima HKD Gradišće i s kimi suradjujete na medjunarodnoj razini?

Handler: Mislim, naš zadnji i najveći projekt je bio Dan mladine u Petrovom Selu što je HKD Gradišće organiziralo skupa s Hrvatskim akademskim klubom u septembru prošloga ljeta. Na trodnevnom programu smo imali sudionike i nastupače iz 4 držav, i isto tako i folklorne grupe. Ufam se, da ćemo još imati ovakve mogućnosti za suradnju s HAK-om.

HN: Kako smo čitali kod najave foruma bilo je i riči o zapošljavanju mladine i o mogućnosti zbog poznavanja drugih jezikov. Kako je to kod vas u Petrovom Selu? Imaju mladi već mogućnosti na posao s ov i onkraj granice zbog znanja hrvatskoga jezika?

Handler: Mislim, da smo srićni u ovoj situaciji. Zvana toga da imamo već učiteljic i učiteljev ki podučavaju hrvatski jezik u osnovnoj školi svaki dan, imamo i čuda programov na hrvatskom jeziku u selu, kade mladi moraju, izvan školskih aktivitetov koristiti i slušati hrvatski jezik.

HN: Naravno ne smimo izostaviti ni popis pućanstva zadnje ljeto u Madjarskoj. Nažalost se ispostavilo da je nas Hrvatov za čuda manje nego pred desetimi ljeti. Ča je uzrok toga i je li je to pogodilo i vaše jako aktivno selo?

Handler: Mislim, na ovo pitanje je jako kompleksno odgovoriti. Čuo sam jur neke teorije, zašto se je to dogodilo, ali ja bi rekao, da je uzrok, da ljudi, najvećim dijelom mladi, se selu u velike grade ili u inozemstvo. I onda ako već nisi u zajednici ka aktivno živi svoju kulturu, lipo polako će se to kod njih izgubiti. Da i na drugo pitanje odgovorim, što ja vidim u HKD-u Gradišće imamo čuda već aktivnih mladih nego kad sam ja začeo, ali ako gledamo veći krug, ukupni broj ljudi ki pričaju hrvatski je manji nego prije deset ljet.

HN: Znamo da je budućnost našega hrvatskoga naroda u ruka mladine. Moramo se bojati za opstanak našega hrvatskoga jezika i kulture ili imaš ti moguće kakove vizije za budućnost?

Handler: Kako sam rekao i na forumu, po mojem mišljenju mlade bi morali zadržati još isto mladi. Zato, mi ki smo danas mladi, moramo biti kreativni i marljivi, da napravimo čvrstu zajednicu kade se mladina dobro ćuti, pa da tako pojačaju svoj hrvatski identitet.

HN: Ov forum je organizirala Zaklada Mathias Corvinus Collegiuma. Je to prvi put da organiziraju forum sa sudioniki manjine ili kanu ovo i u budućnosti prirediti?

Handler: Ne, oni organiziraju skoro svaki tajedan program i teme kot „manjina“ su većputi imali. I ako sam dobro čuo, ov forum nije bio zadnji.

HN: Nekada je još funkcioniralo Društvo gradišćanskohrvatske mladine čiji osnivač i funkcionar je bio i Tvoj otac. Ča misliš, imamo mi gradišćanski Hrvati takovu čvrstu mladinu ka bi mogla reaktivirati ovu organizaciju i djelati za općenito dobro nas Hrvatov?

Handler: Na to konkretni odgovor nimam mogućnosti dati, ali lagao bi, ako bi rekao, da nismo još govorili o tom.

HN: Hvala na razgovoru!

Ingrid Klemenčić