Tipične kitice za balkon obično nimaju korist za insekte. To se more lako preminiti i donesti istu sriću.

Hladna Sofija je prošla, a s njom je konačno najintenzivnija vrtljarska sezona otvorena. Prilično hladno vrime i malo slobodnoga vrimena su peljali do toga, da ljetos „bižim“ za svimi stvari. To valja i za naše ljetne kitice u čripi. Otkad znam misliti, imamo pelargonije, koč črljene, koč rozecke, koč bijele, ali uvijek pelargonije. Jur sam si mislila, da ove kitice vjerojatno nimaju najveću korist za insekte, ali pokidob nudja naš vrt drugačije različnoga divljega sam ove ništvridne pelargonije uvijek zanemarila. Ljetos smo bili prekasni i nije već bilo lipih pelargonijov za kupiti, a ja sam nanjušila historijsku mogućnost pretvoriti ništvridne u vridne čripe. Predložila sam ada, da ću (uoči Majkinoga dana) preuzeti zadaću sadjenja i oblikovanja tih čripov i se veljek hitila u istraživanje, ke kitice su povoljne za insekte.

Zač je to uopće tema? – Pčele i drugi insekti su važni dijeli našega ekosistema. Prez njih se čuda divljih, ali i kulturnih raslin ne oplodi. Misli se, da su pčele odgovorne za oplodjenje dvih trećin naše hrane. Domaći vrti prez pesticidov moru biti utočišće različnim insektom. A tomu moru pridonesti i kitice u čripi. Morebit će i gdo-to najti veselja u promatranju tih malih živin veljek pred vrati. Ako je to slučaj, se poviši vjerojatnost, da će se i zalagati za te živine u veći prostorija.

Ali kako prepoznati „dobre“ kitice? – Ste se jur koč pitali, zač na lavenduli zuje tisuć pčel, a na primjer na hortenziji vlada tišina? Razlog je cvijet, kako je gradjen. Insekti volu cvijete, kade moru lako dojti k nektaru. Ako si pogledate divlje cvijete, vidit ćete, da su prašniki obično lako dostupni. Ali človik je počeo uzgajati cvijeće ovako, da ima veće cvijete s mnogimi laticami. To nam se vidi. Punjene ruže, jaglaci ili duhovske rože. Človik kot se čini uživa u toj gustoći. Insekti manje. Ako kanite ada svim dvim ugodati, gledajte, da stvorite ravnotežu u vašem vrtu odnosno i u čripi na balkonu.

Začini i cvatuće kitice – U medjuvrimenu postoju jur liste takovih povoljnih kitic. Još i nagradjene su neke sorte. Ja sam se odlučila za mišavinu začinskih biljkov i biljkov, ke jako gusto cvatu. Začinske biljke su dobar izbor za balkon. Duha ugoda nosu, a koristiti se moru i u kuhinji ili sušiti za hladnije periode. Čuda začinskih biljkov morete i pomnožiti mladicami. Ada ne morate je kupiti, nego jednostavno odrizati mladice od postojeće biljke, staviti u vodu i čekati, dokle gonu žilje. Pri izboru je isto važno, da kitice, ke kombinirate, imaju iste potriboće. Bolje je uvijek zibrati vrste, ke dobro podnosu sušu. Onda i nije veljek katastrofa, ako po ljeti jednoč zabite zaljivati. Poišćite sajam s rariteti, onde ćete i viditi, da ima na primjer bosiljak ili žalfija vrste s jako lipimi cvijeti u svi farba. Morete si vaš balkon i prez pelargonijov dekorirati u svi nijansa rozecke farbe. Redovito odrižite procvale cvijete, onda će nanovo cvasti.

Tereza Grandić

Kategorije