Napuniti visoke gredice

Prik ljeta se zemlja u visoki gredica spušća. Ako prik zime ostaje neposadjena se sada triba napuniti.

Visoke gredice naletu u prošlih deset ljet na veliko zanimanje. Napunjene gredice ne tribaju dobro tlo, miši i voluharke ne moru naškoditi urodju, proces kompostiranja ranije topli zemlju i ovako produžuje sezonu povrća, a koncem konca se vrtljarica ili vrtljar već ne mora sprignuti za uspješnu urodju. To su logični uzroki, zač se visoke gredice moru najti u bezbroj vrtov. Ipak i visoke gredice tribaju odredjeno podvaranje i obično stoju već nego obična gredica u vrtu u pogledu na pinez. Da bi visoke gredice održale svoje funkcije tribaju s jedne strani čuda materijala, s druge strani mora se ta materijal sastojati od različnih slojev. Doljnji sloji, gatrice na samom tlu protiv mišov i voluharkov, drenaža i dolnji grubi materijal moru ostati dugo vrime, ča do deset ljet u visoki gredica. Gornji sloji se sastoju od trave, lišća i drugoga organskoga materijala, ki se prilično brzo rastavlja u kompost. Pri tom procesu se materijal „sjedne” u gredici. Važno je ada, da se ta materijal redovito nadodaje, da bi kompostiranje tih materijalov pridonosilo dobrim uvjetom u visokoj gredici. Ako vaše gredice ne posadite prik zime, je sada odlično vrime da dodajte čuda toga novoga organskoga materijala. Na sriću je toga na jesen dost i definitivno ne tribate kupiti gotove mišavine za visoke gredice.

Ada kako najbolje postupati? Zemlja na vrhu visoke gredice je obično dobra rahla zemlja, u ku sijemo i sadimo. Tu kanimo čuvati, ada ide prvo otkopavanje gornjega sloja zemlje. Ovisno o tom, koliko organskoga materijala se je razgradilo, imat ćete deblji ili tanji sloj črnoga humusa. Njega morete ostaviti u gredici ili kot ja otkopati i koristiti u drugi niski gredica. Ako to djelate, ostaje naravno već mjesta u gredici za organski materijal. Ako to ne djelate, isplati se sljedeći trik. Otkopajte u jednoj polovici humus do te točke, kade opet vidite grublji organski materijal. Ta humus ne mećete van gredice, nego ga kopate samo na drugu stran gredice. U sredini gredice stavite letvu, ka fiksira brig zemlje na drugoj strani gredice. Ovako morete prvo jednu stran napuniti organskim materijalom, a onda morate samo odstraniti letvu i morete još i rukami razdiliti zemlju. Onda ide isti proces još jednoč na drugoj strani od početka.

Ki organski materijal odabrati? Zapravo se more hasnovati sve. Samo pazite da uvijek mišate kafecke i zelene materijale. Ako ste na primjer obrizali kakovo drvo, razdrobite to kiće u manje kusiće i mišajte je s travom. Ovako će se materijal bolje rastaviti i uvjeti vlage za rastavljanje ćedu biti bolji. Ako zamite kiće, obično ostaje čuda praznoga mjesta med ovim materijalom. Ove škulje se dobro daju puniti ili travom ili sad na jesen lišćem. Pokidob će se ov materijal prilično brzo sjesti, slobodno ga čvrsto stisnite i napunite gredicu deset centimetrov prik ruba. Prik zime će se cijeli materijal sjesti i na protuliće morate po potriboći dodati još malo zemlje.

TG

Tagovi: